OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Zápis 2018 2019 » Informace o zápisu 2018 19

Zápis do mateřských škol na školní rok 2018/2019

I letos bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky. Tento systém vygeneruje na základě předem daných kritérií bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.

Vydávání přihlášek bude probíhat v termínu 14. 4. – 13. 5. 2018.

Přihlášku je možno vyplnit i z domova elektronicky na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.cz. Systém provede rodiče vyplněním přihlášky, kterou si v závěru vytisknou. Ve školkách budou stanoveny dva termíny, ve kterých pověřená osoba pomůže rodičům s vyplněním a vytištěním přihlášky.

Vyzvednutí je možné i na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru městských organizací a školství Velká Hradební 8, 2. patro, vlevo, kancelář č. 215.

K získání přihlášky ze systému je nutné číslo pojištěnce (dítěte) z kartičky zdravotní pojišťovny. Po vygenerování přihlášky dostanou rodiče jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte. Na webových stránkách zápisu https://zapisms.usti-nad-labem.cz budou informace o počtech volných míst na MŠ. Dítě lze přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé musí rodiče přijít osobně i s dítětem a odevzdat přihlášku v papírové podobě.

plakátky ZŠ zde

zde

ZŠ zde

zde

 Organizace zápisu v naší mateřské škole

I.fáze vygenerování žádosti

 Stanovené termíny pro vyzvednutí žádostí v MŠ Vyhlídka

  17. 4. od 9 - 16 hodin

zároveň bude Den otevřených dveří

od 9 - 12 hodin

II. fáze přijímání žádostí

Žádosti budeme přijímat 

 14. 5. 2018 od 9 - 15 hodin a 15. 5. 2018 od 8 - 12 hodin.

Rodiče s sebou potřebují řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky mateřské školy dne: 18.5.2018 od 10 - 12 hod.

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům správního řízení před vydáním rozhodnutí

Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

V souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2 příspěvková organizace seznámit a vyjádřit se k podkladům správního řízení.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

 III. fáze Přijímací řízení

Vyhodnocování řízení od 21. 5. 2018

 Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy. O tomto budeme informovat jedním z těchto způsobů - telefonicky, prostřednictvím sms, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí (na základě údajů uvedených v přihlášce).Bude zde uveden i termín, kdy se dostavíte k převzetí rozhodnutí.

 Seznam registračních čísel (pod kterými budou Vaše děti vedeny) bude zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., na úřední desce - přístupných místech a na webu MŠ.

 Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách, které sjou již uvedeny výše, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete zjistit, zda se hranice přijetí neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.

 


Aktuálně

30.1.2019
Zápis dětí 2019/2020
24.1.2019
Škola v přírodě
14.1.2019
Uzavření léto 2019
11.12.2018
článek v ústeckém deníku

archív

Kontakt

MŠ Vyhlídka
Rozcestí 786/2
400 07 Ústí nad Labem
475 507 122
70225931