Úvodní stránka » Úvodní stránka

ZMĚNA

páteční fotografování se nekoná z důvodu velké nemocnosti dětí. Náhradní termín je 6.11.

Vážení rodiče

připravujeme oslavu 30. výročí otevření školy na 1.11.2017

Program už je hotov!!! Ve třídách dostanete pozvánku :-) zde

Dort nám upeče paní Nebeská :-) moc děkujeme

Paní Zimmermannová, Džurbanová,Tóhtová již přišly s konkrétními nápady, moc děkujeme.

Těšíme se další :-)

Každý zaměstanec naší školy něco upeče!!

Na občerstvení vítáme cokoli...

Přivítali bychom na dekoraci, vydlabané dýně, vzhledem k termínu se budou hodit na zahradu.

 

Poslední akce - můžete se podívat...

Rozloučení s předškoláky 2017

fota zde

http://skolkavyhlidka.rajce.idnes.cz/Rozlouceni_s_predskolaky_2017/

jméno Rozloučení s předškoláky 2017

heslo: červen

DEN DĚTÍ 2017

Z pohádky do pohádky

fota zde

http://skolkavyhlidka.rajce.idnes.cz/Den_deti_Z_pohadky_do_pohadky_2017/

Jméno: Den dětí 2017

heslo: pohadka

 

 

 

Mateřská škola Vyhlídka Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace IČO 70 22 59 71 jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Zápisy do naší školy bývají běhěm dubna a května .www.duusti-nad-labem.cz

 

 

Mateřská škola Vyhlídka stojí uprostřed sídliště Pod Vyhlídkou. Toto sídliště je vyvýšeno nad městem, můžeme vidět řeku Labe a monumentální nový most. Na druhé straně řeky jsou zelené plochy zalesněného Svádova. Škola je panelová, má dva pavilony spojené nižším hospodářským objektem.

Budovu obklopuje prostorná zahrada, lemovaná vzrostlými stromy a keři. Zahrada je vybavena pro pobyt dětí k všestrannému využití.

Jedna třída je zřízena pro děti, které jsou rok před nástupem do základní školy.

Dvě třídy jsou heterogenní a do jedné třídy jsou zařazovány děti s handicapem a je zde snížený počet dětí.

Mateřská škola Vyhlídka byla otevřena v listopadu 1987. Má kapacitu 120 míst.

Provozní doba je od 6.00 do 16.30 hodin.

 

 

Školní program „Ve zdravém těle zdravý duch“

Ústřední téma programu je Ve zdravém těle zdravý duch…

Školní vzdělávací program mateřské školy Vyhlídka toleruje potřeby dětí, které do zdejší školy docházejí.

Základním cílem je péče o děti, jejich zdravý fyzický i psychický vývoj, o jejich osobností rozvoj ve zdravém životním stylu a jejich bezpečnost.

Zaměřením programu je poskytování široké škály podnětů ze všech oblastí lidské činnosti tak, aby měly všechny děti příležitost poznat své předpoklady a rozvíjet své vlohy.

Školní program koresponduje se Školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Předškolní vzdělávání se stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Je vypracován dle závazných hledisek Rámcového programu.

 

 

Denní rytmus

06,00 - 07,00 - přicházení dětí do školy, volné hry, individuální rozhovory

07,00 - 08,00 - volné hry, individuální programy

08,00 - 08,30 - diskusní kruhy, logo chvilka, pohybová aktivita

08,30 - 08,45 - doba pro přesnídávku

08,45 - 09,30 - centra aktivit dle programů 

09,30 - 11,30 - pobyt venku

11,30 - 12,20 - doba pro oběd

12,30 - 13,00 - klidové činnosti, četba pohádky

13.00 - 14.10 - klid na lůžku, náhradní klidové činnosti pro nespavce, zájmové kroužky

14,15 - 14,40 - svačina

14,40 - 15,30 - odpolední volné a zájmové činnosti, individuální programy

15,30 - 16,30 - odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

 

Děti jsou rozděleny do tříd:

  • Třída Berušek

  • Třída Kočiček

  • Třída Žabiček

  • Třída Čápat


Aktuálně

17.10.2017
1.odborné setkání s rodiči
15.9.2017
Schůzka s rodiči 14.9.2017
15.9.2017
Švp pv 2017 20
14.9.2017
Školní řád 2017

archív

Kontakt

MŠ Vyhlídka
Rozcestí 786/2
400 07 Ústí nad Labem
475 507 122
70225931