Děkujeme všem rodičům, kteří přispěli na Fond SIDUS, vybrala se částka 1630 Kč, věříme, že tyto peníze pomůžou dětem, které to potřebují.

Pozvání na Adventní zahradní slavnost

12.12.2016 v 15,30 na školní zahradě.

Od 21.11.2016 v prodeji vstupenky na slavnost ve třídách.

Cena vstupenky je 40 Kč na dospělou osobu.

Program:

Vánoční jarmark výrobků nejen od vašich dětí, zpěv koled u stromečku, soutěž o nejchutnější vanilkový rohlíček, volná zábava, která vyvrcholí ohňostrojem - firma JM pyro. Na závěr si můžete pustit lampion štěstí/ k zakoupení u nás /máme 45 ks/.

Po celou dobu slavnosti je zajištěno občerstvení, můžete se těšit na gulášek od firmy RS Catering, na jednohubky aj. Připravíme i něco na zahřátí dětí i dospělých J.

Budeme rádi, když přispějete sladkostmi na rautový stůl.

V tento den je nutné si převzít všechny děti do 15,30 h. V případě, že zůstanete na akci, přebíráte zodpovědnost za děti z důvodu bezpečnosti. Nezapomeňte doma fotoaparáty, penízky na dárečky a lampionky a dobrou náladu.

Přijďte společně s dětmi vytvořit předvánoční atmosféru v prostředí, které je jim blízké.

Těšíme se na hojnou účast.

 

Gord hvězda vánoční strom

Vánoční provoz

23.12. 2016 se Mš uzavře a opět otevře 2.1.2017

2.1. 2017 má ZŠ ještě prázdniny proto v MŠ opět provoz omezen

 

 

Mateřská škola Vyhlídka Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace IČO 70 22 59 71 jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Zápisy do naší školy bývají běhěm dubna a května .www.duusti-nad-labem.cz

 

 

Mateřská škola Vyhlídka stojí uprostřed sídliště Pod Vyhlídkou. Toto sídliště je vyvýšeno nad městem, můžeme vidět řeku Labe a monumentální nový most. Na druhé straně řeky jsou zelené plochy zalesněného Svádova. Škola je panelová, má dva pavilony spojené nižším hospodářským objektem.

Budovu obklopuje prostorná zahrada, lemovaná vzrostlými stromy a keři. Zahrada je vybavena pro pobyt dětí k všestrannému využití.

Jedna třída je zřízena pro děti, které jsou rok před nástupem do základní školy.

Dvě třídy jsou heterogenní a do jedné třídy jsou zařazovány děti s handicapem a je zde snížený počet dětí.

Mateřská škola Vyhlídka byla otevřena v listopadu 1987. Má kapacitu 120 míst.

Provozní doba je od 6.00 do 16.30 hodin.

 

 

Školní program „Ve zdravém těle zdravý duch“

Ústřední téma programu je Ve zdravém těle zdravý duch…

Školní vzdělávací program mateřské školy Vyhlídka toleruje potřeby dětí, které do zdejší školy docházejí.

Základním cílem je péče o děti, jejich zdravý fyzický i psychický vývoj, o jejich osobností rozvoj ve zdravém životním stylu a jejich bezpečnost.

Zaměřením programu je poskytování široké škály podnětů ze všech oblastí lidské činnosti tak, aby měly všechny děti příležitost poznat své předpoklady a rozvíjet své vlohy.

Školní program koresponduje se Školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Předškolní vzdělávání se stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Je vypracován dle závazných hledisek Rámcového programu.

 

 

Denní rytmus

06,00 - 07,00 - přicházení dětí do školy, volné hry, individuální rozhovory

07,00 - 08,00 - volné hry, individuální programy

08,00 - 08,30 - diskusní kruhy, logo chvilka, pohybová aktivita

08,30 - 08,45 - doba pro přesnídávku

08,45 - 09,30 - centra aktivit dle programů 

09,30 - 11,30 - pobyt venku

11,30 - 12,20 - doba pro oběd

12,30 - 13,00 - klidové činnosti, četba pohádky

13.00 - 14.10 - klid na lůžku, náhradní klidové činnosti pro nespavce, zájmové kroužky

14,15 - 14,40 - svačina

14,40 - 15,30 - odpolední volné a zájmové činnosti, individuální programy

15,30 - 16,30 - odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

 

Děti jsou rozděleny do tříd:

  • Třída Berušek

  • Třída Kočiček

  • Třída Žabiček

  • Třída Čápat


Aktuálně

21.11.2016
Mikulášská 2016
19.11.2016
pozvánka na Zahradní slavnost
19.10.2016
dodatek šk.řád 2016

archív

Kontakt

MŠ Vyhlídka
Rozcestí 786/2
400 07 Ústí nad Labem
475 507 122
70225931