Zápis do Mateřské školy Vyhlídka na školní rok 2017/2018

I letos bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky.

Obecné pokyny jsou na velkém plakátě na vchodech, doporučujeme si plakáty vyfotit na mobil a v klidu si je pročíst domaJ

 Organizace zápisu v naší mateřské škole

I.fáze vygenerování žádosti

 Stanovené termíny pro vyzvednutí žádostí v MŠ Vyhlídka

  1.  25.4. od 9 - 13 hodin
  2.       3.5. od 13 - 16 hodin

25.4. bude zároveň DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v časech od 9 – 12 hodin

Těšíme se na vaši návštěvu

  1. II. fáze přijímání žádostí

Žádosti budeme přijímat

  1. 15.5. 2017 od 8 - 14 hodin a 16. 5. 2017 od 12 - 15,30 hodin.

Rodiče s sebou potřebují řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitelky mateřské školy dne: 19.5.2017 od 10 - 12 hod.

Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům správního řízení před vydáním rozhodnutí

 III. fáze Přijímací řízení

Vyhodnocování řízení od 22. 5. 2017

Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy.

Zahradní slavnost se podle našeho názoru podařila, máme z toho radost, podívejte se fota zde

http://skolkavyhlidka.rajce.idnes.cz/Zahradni_slavnost_2016

jméno: advent

heslo: zahrada 2016

    Máme pro Vás také video ze slavnosti.

Klikněte na odkaz zde:

https://youtu.be/EDJMFJvQa1k

 

 

Mateřská škola Vyhlídka Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace IČO 70 22 59 71 jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem. Zápisy do naší školy bývají běhěm dubna a května .www.duusti-nad-labem.cz

 

 

Mateřská škola Vyhlídka stojí uprostřed sídliště Pod Vyhlídkou. Toto sídliště je vyvýšeno nad městem, můžeme vidět řeku Labe a monumentální nový most. Na druhé straně řeky jsou zelené plochy zalesněného Svádova. Škola je panelová, má dva pavilony spojené nižším hospodářským objektem.

Budovu obklopuje prostorná zahrada, lemovaná vzrostlými stromy a keři. Zahrada je vybavena pro pobyt dětí k všestrannému využití.

Jedna třída je zřízena pro děti, které jsou rok před nástupem do základní školy.

Dvě třídy jsou heterogenní a do jedné třídy jsou zařazovány děti s handicapem a je zde snížený počet dětí.

Mateřská škola Vyhlídka byla otevřena v listopadu 1987. Má kapacitu 120 míst.

Provozní doba je od 6.00 do 16.30 hodin.

 

 

Školní program „Ve zdravém těle zdravý duch“

Ústřední téma programu je Ve zdravém těle zdravý duch…

Školní vzdělávací program mateřské školy Vyhlídka toleruje potřeby dětí, které do zdejší školy docházejí.

Základním cílem je péče o děti, jejich zdravý fyzický i psychický vývoj, o jejich osobností rozvoj ve zdravém životním stylu a jejich bezpečnost.

Zaměřením programu je poskytování široké škály podnětů ze všech oblastí lidské činnosti tak, aby měly všechny děti příležitost poznat své předpoklady a rozvíjet své vlohy.

Školní program koresponduje se Školským zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Předškolní vzdělávání se stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Je vypracován dle závazných hledisek Rámcového programu.

 

 

Denní rytmus

06,00 - 07,00 - přicházení dětí do školy, volné hry, individuální rozhovory

07,00 - 08,00 - volné hry, individuální programy

08,00 - 08,30 - diskusní kruhy, logo chvilka, pohybová aktivita

08,30 - 08,45 - doba pro přesnídávku

08,45 - 09,30 - centra aktivit dle programů 

09,30 - 11,30 - pobyt venku

11,30 - 12,20 - doba pro oběd

12,30 - 13,00 - klidové činnosti, četba pohádky

13.00 - 14.10 - klid na lůžku, náhradní klidové činnosti pro nespavce, zájmové kroužky

14,15 - 14,40 - svačina

14,40 - 15,30 - odpolední volné a zájmové činnosti, individuální programy

15,30 - 16,30 - odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

 

 

Děti jsou rozděleny do tříd:

  • Třída Berušek

  • Třída Kočiček

  • Třída Žabiček

  • Třída Čápat


Aktuálně

26.2.2017
Úspěch v soutěži
14.2.2017
Zápis do MŠ
14.2.2017
Zápis do ZŠ
10.1.2017
uzavření MŠ 2017

archív

Kontakt

MŠ Vyhlídka
Rozcestí 786/2
400 07 Ústí nad Labem
475 507 122
70225931